Najlepsze ceny za bardzo dobre jakościowo ubrania.

Zadzwoń do nas:
+48 663 856 099

Koszyk

Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Lawendowa szafa

Secend hand online shop

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: TM 52 Tomasz Ritter, Bydgoszcz, ul.M.Skłodowskiej Curie 56/432 ,

NIP 554-232-21-16, adres email: biuro@lawendowaszafa.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad prawnych.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.lawendowaszafa.pl W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz 1204 ze zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lawendowaszafa.pl oraz pobierać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego; oraz

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach Sklepu Internetowego.

Klientami Sklepu Internetowego mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres e-mail.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zdjęcia i opisy towarów są tworzone do każdego produktu indywidualnie, staramy się zawrzeć w opisie wszystkie cenne dla klienta informacje, zdjęcia robione są na modelach, o sylwetkach dopasowanych do rozmiarów ubrań, aby umożliwić Klientowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru.

W zakładce CHAT na naszej stronie internetowej, można kontaktować się z nami na bieżąco, pytać o interesujące Państwa szczegóły, aby w 100% uzyskać informacje przed zakupem wybranego towaru. Prezentowane zdjęcia są naszego autorstwa, firma zastrzega sobie prawa autorskie do publikowanych zdjęć.

III.TOWARY I INFORMACJE

Informacje odnośnie oferowanych do sprzedaży towarów w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym, ale nie ograniczając się do składu towarów, rozmiarów i innych opisane są na STRONIE. FIRMA sprzedaje towary używane – odzież i akcesoria odzieżowe, czasami nowe, nowe z metką, używane, używane z mankamentami, o których klient jest poinformowany, w opisie przy danym towarze.

Strona zawiera towary które są dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym i towary te mogą być nabywane poprzez dodanie ich do koszyka klienta – z zastrzeżeniem iż dla celów poglądowych i dla orientacji w zmieniającej się ofercie Sklepu, produkty sprzedane danego dnia pozostają na Stronie do końca dnia w którym zostały sprzedane, jednakże są one opatrzone komentarzem „SPRZEDANE” i nie mogą one być dodane do koszyka klienta.

IV.  CENY

Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej są w polskiej walucie (złotych – PLN) i obowiązują tylko w momencie ich publikacji. FIRMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez uprzedzenia klientów – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE. Przedstawione w sklepie ceny towarów zawierają wszystkie podatki, bez kosztów wysyłki, która zależy od opcji dostawy wybranej przez klienta. Koszty wysyłki są przedstawione oddzielnie przed złożeniem zamówienia:

1) 10,00 zł za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: płatność za pomocą karty Visa albo MasterCard – przez PayPal, )i poprzez PRZELEWY24 ;

2) 15,00 zł za przesyłkę przy płatności gotówką przy odbiorze.

3) Przy zamówieniu, w którym artukuły mają wartość powyżej 150,00 zł i które zostało opłacone w sposób elektroniczny – kartą bankową, przez konto w PayPal lub Przelewy24, dostawa jest bezpłatna.

Przed złożeniem zamówienia, podawana jest także łączna kwota do zapłaty przez klienta.

 

V.  PŁATNOŚĆ 

Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

1) kartą Visa albo MasterCard – przez PayPal,

2) przez konto PayPal,

3) poprzez PRZELEWY24 (przelew)

 

Użytkownik może uiścić opłatę za zamówiony towar, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku klienta. Jeśli użytkownik wybierze opcję płatność przy odbiorze, musi zapłacić za zamówione towary plus kwotę za dostawę przez kuriera podczas otrzymania przesyłki.

Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkownik udziela wyraźnej i bezwarunkowej zgody na płatność z góry FIRMIE całej kwoty za zakupione towary w sklepie internetowym.

Przy płatności z góry (w sposób elektroniczny), wysyłka zamówionego towaru jest realizowana po otrzymaniu przez FIRMĘ całości kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przy płatności gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem), kupujący przekazuje kurierowi sumę równą całkowitej należności (zawierającą cenę zamówienia i koszty dostawy), którą odznacza się w specjalnym druku (poświadczającym dostawę towarów przez kuriera do klienta). Wraz z podpisaniem druku przez klienta, klient upoważnia kuriera do wysłania w jego imieniu kwoty FIRMIE, która zawiera cenę dostarczonego zamówienia wraz z kosztami dostawy; celem uniknięcia wątpliwości klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 

VI.  UMOWA

Umowa sprzedaży wysyłkowej między FIRMĄ a użytkownikiem zostaje zawarta z momentem kliknięcia przycisku „KUPUJĘ” na STRONIE.. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail z potwierdzeniem.

VII. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Dostawa zamówienia ze SKLEPU INTERNETOWEGO dokonywana jest wyłącznie przez kuriera.  Przed wysłaniem zamówionego towaru, FIRMA ma prawo skontaktować się z klientem na podany przez niego numer telefonu, aby omówić ewentualne szczególne warunki dostawy. Wysyłka następuje po wpływie środków od klienta na konto sprzedającego, lecz nie poźniej niż 48 godzin roboczych od otrzymanej zapłaty. Przy zakupach dokonywanych za pobraniem, wysyłka następuje po dokonaniu zakupu na stronie, lecz nie poźniej niż 48godzin roboczych.

Dostawy są możliwe na terytorium Polski, ale także za granicą, przy czym przy dostawie za granicę Polski, koszty naliczane są indywidualnie, po uprzednim kontakcie z klientem. Podczas dostawy klient podpisuje specjalny druk potwierdzający przyjęcie zamówionego towaru.

Dostawa danego zamówienia jest finalizowana w wyznaczonym terminie, określonym w podsumowaniu zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach FIRMA ma prawo do wydłużenia terminu dostawy nie dłużej niż 3 dni roboczych, o czym niezwłocznie informuje klienta.

Towary są dostarczane klientom bezpośrednio przez kuriera do rąk własnych na podstawie podpisu. Gdy nie jest możliwe dostarczenie osobiście do osoby, paczki są dostarczane następująco – do członka rodziny, odnotowując imię i nazwisko osoby, która odebrała paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera, pracownik firmy kurierskiej kontaktuje się telefonicznie z klientem, aby uzgodnić, z którego oddziału firmy kurierskiej klient może odebrać swoją paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera i niemożliwe jest skontaktowanie się z klientem, umowa o sprzedaży wysyłkowej automatycznie zostaje rozwiązana. Celem uniknięcia wątpliwości koszty przesyłki zwrotnej ponosi w takiej sytuacji FIRMA; w przypadku dokonania przez takiego klienta ponownego zamówienia, FIRMA ma jednak prawo zażądać zapłaty z góry.

VIII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zamówionych w Lawendowaszafa.pl w ciągu 14 dni od daty dostawy towarów.

Akceptując warunki korzystania ze strony, użytkownik wyraża zgodę, aby skorzystał z jednej z proponowanych na stronie sposobów zwrotu środków finansowych – poprzez przelew bankowy niezależnie od zastosowania przez użytkownika sposobu płatności za dokonane zamówienia, pod warunkiem, że to nie jest związane w dodatkowym  kosztem dla użytkownika.

 

 

 REKLAMACJE

FIRMA sprzedaje towary używane, jednocześnie mając obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad (za wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego używania rzeczy używanej, lub wady wcześniej opisanej przy produkcie, której klient jest świadomy).

FIRMA oferuje używane towary, występujące najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, dlatego też nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru podczas reklamacji na taki sam ani też, z uwagi na charakter towarów (używana odzież i akcesoria odzieżowe), usunięcia wady.

 

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE. Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz warunków, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane, korzystają z przysługujących im praw, można znaleźć w Polityce prywatności i polityce plików cookie.

X.  INNE POSTANOWIENIA

FIRMA jest zobowiązana do prezentowania jedynie towarów, przedstawionych na stronie internetowej, w taki sposób w jakim istnieją naprawdę. Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie internetowej, łącznie z, lecz nie tylko, wyglądem, dostępnością i cenami artykułów, są ważne jedynie w momencie prezentowania ich, FIRMA  ma prawo do ich zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia klientów; nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.